avatar

David Trần

Theo dõi

Software Engineer. Blogger, Coder, Gymmer. Đam mê lập trình và công nghệ. Sách hay mình đang đọc: Secrets Of The Javascript Ninja. Theo dõi mình để nhận thông báo mới nhất khi mình ra bài mới. Nếu các bạn thấy ý nghĩa thì like và share nha <3